چهارشنبه ۲۳ اسفند۱۳۸۵

مجموعه نوشته هاي پشت تريلي هاي جاده

مجموعه نوشته هاي پشت تريلي هاي جاده::::::::1-به حرمت اشك مادر توبه كردم --2 -داني كه چرا راز نهان با تو نگفتم / طوطي صفتي طاقت اسرار نداري --3 -بوق نزن شاگردم خوابه --4 -بي تو هرگز............باتو؟؟؟؟عمرا-- 5 -از عشق تو ليلي...........رفتم زير تريلي(واسه گريسكاري) --6 -اگه مي توني اين تابلو رو بخوني يعني فاصلت خيلي كمه فاصله رو رعايت كن -7-- دنبالم نيا اسيرم مي شي-- 8 -گشتم نبود ............نگرد نيست-- 9 -سر پاييني برنده سر بالايي شرمنده
نوشته شده توسط سالم در 20:53 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه ۲۲ اسفند۱۳۸۵

حریره گروگ ((بر گرفته ازسايت گروگ))

hgty
نوشته شده توسط سالم در 18:55 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه ۲۲ اسفند۱۳۸۵

عاشق ((برگرفته از وبلاگ جوك گروگ))

نوشته شده توسط سالم در 17:33 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه ۲۲ اسفند۱۳۸۵

مسجد مرحوم حاجي عيسي تركماني ((برگفته ازسايت ميثم ))

نوشته شده توسط سالم در 17:26 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه ۲۲ اسفند۱۳۸۵

سيريك زيبا

نوشته شده توسط سالم در 12:4 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه ۲۱ اسفند۱۳۸۵

تقديم به كسانيكه به سر مي زنند

تقديم به كسانيكه به من  سر مي زنند ونظر هم مي دند

نوشته شده توسط سالم در 19:36 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه ۲۱ اسفند۱۳۸۵

بیابان ((برگرفته از سايت گروگ)))

بیابان دشت وبخشی در شهرستان میناب هرمزگان است دشت ساحلی بیابان به طول۱۴۰ کیلومتر از

دهانه رود میناب تا دماغه راس الکوه  در۵۰ کیلومتری مغرب دماغه جاسک به سمت جنوب گسترده است

عرض این دشت از ۱۶ تا ۲۴ کیلومتر متغیر است رشته کوه بشاکرد در ان امتداد دارد

کوه بیابان با ارتفاع ۱۱۸۰ متر درقسمت جنوبی ازمهمترین ارتفاعاتی است که مرز شرقی ان را تشکیل میدهد

هنگامیکه لوریمر انجا را دید از انجا به عنوان قلعه وانبار غله  استفاده می شده است ابادی کوه مبارک که دراس دماغه ازدور دیده می شود

پوشش گیاهی ان بیشتر از خارشتر ودرخت گز واب ان غالبا شور است

در اواخر دوره صفوی دهستان بیابان و جاسک را  جاسک بیابان /جاشک بیابان می نامیدند

در گذشته این ناحیه زیرنظر میرهای جاسک بوده که عنوان کلانتری خود را از حاکم بندر عباس دریافت می کردند

گرانت که در سفر از جنوب به شمال از بیابان گذشته درباره ان مطالبی نوشته است

گابریل نیز دزسال ۱۳۱۲ ش/ ازبیابان دیدار کرده درباره ان نوشته است که ان ناحیه دارای وسیعترین نخلستانها ولی رو به کاهش وزوال است

به گفته لوریمر اهالی بیابان بلوچ وازقبایل رئیس وهوت وسنی هستند که تا اندک زمانی پیش از ان تماس چندانی با حکومت مرکزی ایران نداشته اند وفرهنگ واقتصاد انجا به فرهنگ واقتصاد دشت ساحلی مکران که درمشرق ان بیشتر شبیه است۰لوریمر ج۲ قسمت اول ص۳۰۱.

فراورده عمده انجا خرما ولی گندم جو ارزن وذرت به صورت دیم کاشته می شده است

ومصالح ساختمانی از درخت خرما بوده شغل مردم دامداری صیادی و تجارت بوده است

جهانبانی ص۱۹ جمعیت انجا را ۱۰۰۰خانوار به رهبری میرزا برکت جاسکی دانسته ولی تاریخ این براورد معلوم نیست

 

 

منابع

امان الله جهانبانی عملیات قشون دربلوچستان

حسینعلی رزم ارا فرهنگ جغرافیای ایران (ابادیها)

ج۸ استان هشتم کرمان ومکران

رهربرن نظام ایالات در دوره صفویه

سدید السلطنه کبابی بندرعباسی  اعلام الناس فی احوال بندرعباس

 

N P GRANT  journal of route throught the western part of makran

J G LOIMER  gazetteer  of the persian gulf , oman and the centeral arabia

نوشته شده توسط سالم در 17:26 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه ۲۱ اسفند۱۳۸۵

معرفی روستای میشی ((برگرفته ازسایت میثم))

بنام خداوندجان وخرد

  يكي از روستاهاي قديمي وتاريخي كه قدمت آن به چندصد سال مي رسد  إين روستای آباد ترين روستای بيابان در سابق ولاحق می باشد وإين روستای تابع استان ساحلی بندر عباس _ استان هرمزگان  حالی . شهر بندر سيريک .

إين  روستا داراي آبادی بسياری مانند نخلستان  وزمينهای حاصل خيز دارای گله وگوسفند وشترهای زيادی بودند وبخصوص ميشهای فراوان داشتند بهمين جهت نام إين روستا را ميشي گذاشتند .

وآن دوره وزمان که أکثر مردم بی سواد بودند بيشتر مردم إين روستای ملاء قرآن خوان وبا تقوی  بودند  چون در آن أيام أدای فريضة حج راکه رکنی از ارکان اسلام است وبا مشقت تمام بجای آورده اند بطور مثال " حاجی دادشاه " حاجی ابراهيم "حاجی محمد جمعة.....الخ.....

وسمت شرقی إين روستا نزديک به تپه کوه آثار خانهای قديمي ديده ميشود که دليل بر إين است که درإين منطقة اشخاصهای درچند صد سال پيش زندگی کرده اند حتی گورهای به چشم ميخورد وبجوار إين آثار باستانی حرم امازاده ای بنام شهباز وجود دارد که أهالی منطقة بيابان احترام خاصی بروی قائلند .   

 واز جمله يکی از آثار باستانی منطقة ميشي که قدمت آن به چند صد سال پيش بر ميگرد  قبرستاني قديمي وكهن مي باشد ومعروف به قبرستان اسحاق است که  ،اسحاق جد تمامي اسحاقياني  كه از ميناب تا جاسك هستند مي باشد او إين زمين را خريده ووقف نموده است  .

روستاي ميشي از چند دهکده تشكيل شده است .۱ميشي قديم (كه خودداري كه چند محله است )۲سربندور۳نوشهر ميشي ۴تومانراهي ۵. شهر بلوچان  6-جتی 7- مغ ناطم 8-سورغ  9- لردي 10 – کرسرگ 11- آلوردان 12- شمجو 13- مغميران 14- چاکری .

 دراين روستامردم به لهجة محلی  صحبت مي كنند ۱- زبان بلوچي 2- زبان شهري كه نزديک به زبان مينابي وبندري وفارسي است3- زبان أردوئي يا مارزي.

 شغل اكثر مردم كشاورزي  (که با محصولات ديمی انجام ميگيرد ) " دامداري "تجارت  "ملوانی " صيادِي " نجاري"  عده ای از مردم ميشيدر سالهای متمادی به کشورهای  خليج مانند " کويت "قطر " بحرين " عمان _ مسقط"  امارات متحده عربی " مهاجرت کرده اند ودر آن کشورها مقيم شده اند وإين عدهٌ هيچوقت رابطة خودرا با مولد خويش قطع نکرده اند وبرای ديدار خويشاوندان وهمشهريان خود به محل مي آيند ودراحداث مساجد ومؤسسات فرهنگی وبهداشتی  از بعضی خيرين وثروتمندان وبا کمک مادی  خويش شرکت می نمايند  وبه فکر منطقة خويَش هستند    .

 درإينجا از خانواده های که ممکن است ازسران وبزرگان منطقة بشمار مي آيند وبه علت عدم اطلاع کافی ازآنان نام برده نشده معذرت ميخواهم أما در صورت لزوم کتبا يا شفاهاًبه بنده تذکر دهند که البته موجب تشکر خواهد بود ازخوانندگان گرامی و ارجمند تمنا دارم اجا.ه بفرمايند مقدمه ای که سعی می کنم کوتاه باشد خدمتشان بعرض برسانم " ازإين نظرکه خرده نتوان گرفت برضعفا"اميد است مرابه بزرگواری خويش ببخشند وعفوم

 

نوشته شده توسط سالم در 15:1 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه ۲۱ اسفند۱۳۸۵

مرد زحمت كش سيريكي

نوشته شده توسط سالم در 13:36 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه ۲۱ اسفند۱۳۸۵

بهارسیریک

سیریک دوستت دارم من عاشق شهر سیریک هستم

نوشته شده توسط سالم در 13:29 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه ۲۱ اسفند۱۳۸۵

سیریک

بسم الله الرحمن الرحیم

  •  سیریک سیریک سیریک سیریک سیریک سیریک
  •  سیریک سیریک سیریک سیریک سیریک سیریک
  •  سیریک سیریک سیریک سیریک سیریک سیریک

بخش بیابان یا سیریک یکی از مهمترین شهرهای شهرستان میناب واستان هرمزگان میباشد .
این بندر ازهمه نظر زیباست .اگربه دریایش نظری بیفکنیم ساحل زیبای کوهستک وخورزیبای آذینی درذهن هر هرمزگانی مجسم میشود .
آری چه زیباست ساحل کوهستک وخور آذینی زیبایی منحصر به فرد خویش را دارند .
میگویند جنگلهای حرا خورآذینی وکرتان وبازگر در خاورمیانه کم نظیر وتک میباشند .
اگر نظری به کوههایش بیفکنیم .درجا کوههای زیبای میهمانی وسرزه گوجگ پاراف سرارو کنارجو وطبیعت زیبای شهباز میشی به چشم میخورد..
به خدا قسم تو چه قدر زیبایی سیریک من .وقتی نام زیبای شما را میشنوم تنم به لرزه در میایید.واشک درجا سرازیر میشود .
بیابان بین دوشهرستان قراردارد از شمال به شهرستان میناب وبندرعباس واز جنوب به جاسک وبشاکرد امتداد دارد..
 ادامه دارد۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

نوشته شده توسط سالم در 13:23 |  لینک ثابت   •